Izrada priveznica

Vršimo uslugu izrade i prodaje svih vrsta priveznica od čelične užadi (uprešano, upleteno, flamansko oko), lančanih priveznica, poliester priveznica te priveznica od sintetičke ili užadi od prirodnih materijala. Bilo da se radi o jednokrakim ili višekrakim priveznicama, sa raznim završecima ili o kružnim (beskrajnim) priveznicama, sve to možete pronaći u našoj ponudi.